glebych (glebych) wrote in estonia,
glebych
glebych
estonia

Закон о труде и отпуска =((

Добрый день,
подскажите пожалуйста, в какие сроки надо отгулять (или что будет, если не отгулять) отпуск, скопившийся еще до начала этого лета?
В Законе о труде с 01.07.2009 написано:

§ 137. Enne seaduse jõustumist välja töötatud puhkuse nõude aegumine
Enne käesoleva seaduse jõustumist välja töötatud põhipuhkuse ja lisapuhkuse nõue aegub nelja aasta jooksul arvates seaduse jõustumisest.
[RT I 2009, 26, 159 – jõust. 1.07.2009]
§ 137-1. Enne seaduse jõustumist väljatöötatud kasutamata puhkuse hüvitamine
Enne käesoleva seaduse jõustumist väljatöötatud kasutamata põhi- ja lisapuhkuse hüvitab tööandja töölepingu lõppemisel, kuid kokku mitte rohkem kui nelja aasta kasutamata jäänud puhkuse eest.
[RT I 2009, 36, 234 – jõust. 1.07.2009]
§ 138. Tööaasta arvestuselt üleminek kalendriaasta arvestusele puhkuse andmisel
(1) Enne 2010. aasta 1. jaanuari väljatöötatud kasutamata või ärakasutatud väljatöötamata puhkus tasaarvestatakse 2010. kalendriaasta puhkusenõudega 2010. aasta jooksul.
[RT I 2009, 36, 234 – jõust. 1.07.2009]
(2) Kalendrikuud arvestatakse puhkuse nõudeõiguse alusena, kui töötaja töösuhe kalendrikuus on kestnud vähemalt 15 kalendripäeva.
(3) Tasaarvestuse tulemused ümardatakse täisarvuks ülespoole.

Бухгалтер не знает, с чем это курить.
Спасибо))
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments